Maurits Hogenhuis

Rechtsgeleerdheid

Op 13 januari 2023 landde ik in Kaapstad en kort daarna begon mijn semester aan de Universiteit van Stellenbosch. Nadat ik eerst twee weken had rondgereisd door de Westkaap kwam ik aan in het studentenstadje dat de komende zes maanden mijn thuis zou worden. Ik volgde vakken om de keuzeruimte van mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid in te vullen en schreef mijn bachelorscriptie. Daarnaast had ik het voorrecht om te mogen werken op Ikaya Primary School in Kayamandi, de township nabij Stellenbosch.

Ik wilde al een tijdje een semester in het buitenland studeren, het liefst buiten Europa. Voornamelijk omdat het me heel erg interessant leek om eens wat langer op een andere plek in de wereld te wonen en daardoor de culturele verschillen echt te ervaren. Toen het bijna zover was had ik onwijs veel zin om het grauwe winterweer van Nederland in te ruilen voor de Zuid-Afrikaanse zomer en was ik benieuwd naar alle nieuwe ervaringen die me te wachten stonden. Met mijn huis kon ik het niet beter treffen. Ik had een kamer gehuurd in een studentenhuis in Stellenbosch waar 23 studenten woonden. Naast één andere exchange waren dat uitsluitend Zuid-Afrikanen. We woonden om de hoek van de main campus en hadden een zwembad in de tuin. Net nadat ik aankwam werd de braai aangestoken en binnen de kortste keren had ik een hoop nieuwe vrienden gemaakt. Samen beklommen we bergen, hebben we vaak gesurft, maakten we kampeertrips en gingen we uit. Toen ik aan een huisgenoot vroeg hoe het zat met de veiligheid op straat in de avond reageerde hij met de volgende woorden. ‘South Africans are just like most animals, we move in herds!’ Met al die Zuid-Afrikanen om me heen begreep ik snel hoe het leventje in Stellenbosch werkte. Met sommige huisgenoten heb ik op het moment van schrijven nog steeds bijna dagelijks contact en ik weet zeker dat ik blijvende vriendschappen heb overgehouden aan mijn tijd in The Poolhouse. Daarnaast heb ik met een aantal andere exchanges die ik leerde kennen door de studie een reis gemaakt naar Zimbabwe en Zambia. Ik vond het heel boeiend om mee te maken hoe sterk deze landen weer verschilden van Zuid-Afrika. De laatste twee weken heb ik samen met een aantal huisgenoten nog een roadtrip gemaakt waardoor ik ook de andere kant van het land heb kunnen zien. Persoonlijk was het dus een fantastische ervaring. Ik heb veel geluk gehad dat ik zoveel Zuid-Afrikanen in het bubbeltje van Stellenbosch heb leren kennen.

Daarnaast heb ik me inhoudelijk ook kunnen ontwikkelen. Ik volgde de vakken Overview of South African History, Political Theory en Global Service Learning. De wijze van onderwijs verschilde vrij sterk van de manier waarop onderwijs in Leiden werd gegeven. Het zwaartepunt lag vaak niet zozeer bij het laatste tentamen maar was gelijker verdeeld door de periode heen. Aanwezigheid -en dan niet alleen in fysieke zin- werd aangemoedigd door tussentijdse beoordelingen en opdrachten. Ik merkte dat de werkgroepen daar leuker door werden. Iedereen hield de stof wat beter bij waardoor interessantere discussies ontstonden. Dat kwam ook door het feit dat mijn studiegenoten bij twee vakken uit alle hoeken van de wereld kwamen. Ik merkte dat discussies over bepaalde maatschappelijke thema’s soms heel anders belicht worden door Europeanen, Amerikanen en mensen uit Afrika. Daarbij was interessant dat het koloniale verleden van Europa, niet democratie en mensenrechten vaak centraal stond in het beeld dat mensen hadden van ons continent. Het veranderde ook hoe ik zelf nadenk over de Europese identiteit. Ik vond het een leuke uitdaging om in het Engels deel te nemen aan alle discussies die werden gevoerd in de klas.

De vakken Overview of South African History en Global Service Learning waren onderdeel van het Global Education Program van de Universiteit van Stellenbosch. Deze vakken zijn ontworpen voor internationale studenten en hebben als doel de kennis over Zuid-Afrika voor buitenlanders te vergroten. Zuid-Afrika heeft een zeer complexe en interessante geschiedenis. Door het vak Overview of South African History te volgen ben ik beter gaan begrijpen hoe verschillende historische processen het Zuid-Afrika van vandaag hebben gevormd en tot op heden blijven beïnvloeden. Global Service Learning had zowel theoretische als praktische componenten. Tijdens de interactieve hoorcolleges en aansluitende werkgroepen bespraken docenten van verschillende faculteiten van de Universiteit maatschappelijke kwesties als sociale ongelijkheid, racisme, corruptie en de invloed van klimaatverandering op het Afrikaanse continent. Ik vond dit vak ontzettend leuk om te volgen omdat we vanuit veel verschillende disciplines naar Zuid-Afrika keken en vervolgens door het schrijven van papers en groepsopdrachten naar oplossingen zochten voor de maatschappelijke uitdagingen die werden besproken. Daarnaast werkten we iedere vrijdagochtend op Ikaya Primary School in Kayamandi. De enorme kansenongelijkheid in het onderwijs werd op deze wijze tastbaar en ik vond het bijzonder om op deze wijze ook een kleine maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren tijdens mijn uitwisseling.

Van het normale curriculum volgde ik het derdejaars vak Political Theory aan de Political Science faculteit. In vogelvlucht werden de belangrijkste politieke filosofen van de klassieke oudheid tot de 21e eeuw behandeld. Ik schreef voor de drie vakken die ik volgde regelmatig essays. Het was denk ik goed voor mijn taalontwikkeling om op academisch niveau in het Engels stukken te schrijven.

Afsluitend wil ik MinervaScholarshipFund ontzettend bedanken voor de financiële bijdrage. Mede dankzij de steun van MSF heb ik een waanzinnige tijd gehad in Zuid-Afrika en mezelf zowel persoonlijk als academisch ontwikkeld. De relaties en herinneringen die ik het afgelopen semester heb gemaakt zullen me zeker bijblijven, ik kijk terug op een fantastische periode in mijn studententijd!

////////////////