Verslagen

Hieronder treft u enkele door Minerva Scholars geschreven verslagen aan.

Manon de Waard, student Biologie, heeft in 2012 stamcel onderzoek uitgevoerd aan het Harvard Stem Cell Institute bij het Massachusetts General Hospital. Zij deed met behulp van zeepaardjes onderzoek naar specifieke genen die betrokken zijn bij de groei van T-cel acute lymfoblastische leukemia (T-ALL). T-ALL is een agressieve kwaadaardige tumor die vooral bij kinderen vaak voorkomt. De eerste behandeling van T-ALL is vaak succesvol, maar als de kanker terugkomt, is de kans op overleving laag. Daarom is het belangrijk om te achterhalen welke genen betrokken zijn bij dit proces, zodat ere en specifieke therapie ontwikkeld kan worden. Manon is erg blij dat het MSF haar heeft gesteund en zegt zelf over haar ervaring in het buitenland het volgende: “In the end, after you finished it all, you will realize what you have achieved and you will look back at a wonderful period of your life with pride.”

Manon de Waard, Onderzoek aan Harvard

Claudia Pama heeft als onderdeel van haar onderzoeksmaster “Psychology (research): Cognitive Neuroscience” een stage gevolgd aan de Universiteit van Cambridge. Haar onderzoek droeg de titel: ‘Neuroendophenotypes and impulsivity in adult ADHD’, wat bestond uit grofweg twee delen. Aller eerst heeft ze verschillende hersenscans (MRI scans) bekeken van patiënten met ADHD, om te analyseren welke structuren in de hersenen verschillen van mensen die niet lijden aan ADHD. Ten tweede voerde zij neuropsychologische en neuropsychiatrische onderzoeken uit bij volwassenen met ADHD. Wat zij bijzonder vond aan haar stage was dat de samenwerking tussen verschillende departementen sterk werd aangemoedigd, waardoor iedereen veel kennis vergaarde zowel binnen als buiten zijn eigen onderzoeksgebied. Pama: “Al met al, was mijn verblijf in Cambridge en mijn stage aan de Universiteit van Cambridge een zeer goede kans om mij als onderzoeker en als mens verder te ontwikkelen. Ik ben het Minerva Scholarship Fund erg dankbaar voor haar bijdrage die deze ervaring voor mij mogelijk heeft gemaakt.”

Claudia Pama, Onderzoek aan Universiteit van Cambridge

Naast onderzoek doen in het buitenland, steunt het MSF ook studenten die onderwijs willen volgen in het buitenland. Zo is Silvia Gawronski, studente Nederlands Staats- en Bestuursrecht, eind januari 2010 naar Polen vertrokken om daar een semester te volgen aan de School of Polish Law te Warschau. Haar doel was duidelijk: ze wilde kennis en ervaring opdoen in de wijze dat Midden- en Oost Europese landen omgaan met de doorwerking van Europees recht en Europse Mensenrechtenverdragen. Omdat deze groep landen voor een deel een gezamenlijke geschiedenis heeft en vrijwel gezamenlijk is toegetreden tot verschillende organisaties zoals de Europese Unie en mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het interessant en uitdagend om te onderzoeken welke problemen deze landen bij de doorwerking van dit Europese Recht ervaren.

Silvia Gawronski, Onderwijs in Warschau