Structuur

Het Minerva Scholarship Fund wordt geleid door het MSF-bestuur en wordt in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de MSF-commissie.

Het bestuur van het Minerva Scholarship Fund is een professioneel bestuur, bestaande uit 4 actieve Minerva-leden en 3 gespecialiseerde oud-leden. Zij houden contact met de donateurs en richten zich op de groei en de continuïteit van het Minerva Scholarship Fund.

De MSF-commissie bestaat uit 8 actieve leden die promotie- en fondsenwervingsactiviteiten organiseren. Daarnaast verzorgen zij de aanmeldingsprocedure van studenten.

De Raad van Advies ondersteunt de MSF-commissie en voorziet hen van advies. Zij wordt gevormd door oud-commissarissen.

De structuur van het Minerva Scholarship Fund is als volgt:

Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn – Voorzitter
Geneeskunde

Prof.dr. C.W.J. Beenakker
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. I. Sluiter
Geesteswetenschappen

Prof. mr. T. Bender
Rechtsgeleerdheid

Prof. dr. A.J.W. van der Does
Sociale Wetenschappen

Prof.dr. A.K. Yesilkagit
Governance and Global Affairs 

Prof. mr C.C.J.M. Stolker
Oud-Rector Magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden

Dr. A. Rinnooy Kan
Oud-voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad; hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam

Barbara Besançon
Consultant bij Andersson Elffers Felix; bestuurslid & algemeen manager bij De Publieke Zaak

Prof. dr. A.F. Cohen
Consultant; hoogleraar Klinische Farmacologie; voormalig CEO Centre for Human Drug Research Leiden

Prof. dr D.D. Breimer
Oud Rector Magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden (2001-2007); hoogleraar farmacologie

Prof.mr. T.H.D. Struycken
Voorzitter

Mr. Annemarie Beltman
Penningmeester

Mr. R.P.M. Stuyt
Bestuurslid

Reinier Nijman
Bestuurslid
h.t. Praeses Collegii

Jasmijn de Jong
Bestuurslid
h.t. Assessor Secundus Collegii

Noortje Bienfait
Bestuurslid
h.t. Commissaris Reünisten

M.J.G.H. Hogenhuis
Bestuurslid
Praeses van de Minerva Scholarship Fund commissie

H.L. De Kleijn                                                               Bestuurslid                                                                     Quaestor van de Minerva Scholarship Fund commissie

M.J.G.H. Hogenhuis
Praeses

A.M.F. Van Zand
Ab-Actis

H.L. De Kleijn
Quaestor

C.F. Kegelaer
Commissaris Fondsenwerving I

T.H. Lawende
Commissaris Fondsenwerving II

E. Van Schilfgaarde
Commissaris Promotie Reünisten I

A.M. Van Der Ploeg                                                       Commissaris Promotie Reünisten II

T. J.H. Klarenbeek
Commissaris Promotie Studenten

D.A. Koek
Adviseur

L.G. Leenders
Adviseur

T.P. van Thiel
Adviseur

Jaarrekening

ANBI-Status

Het MSF heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat wil zeggen dat het fonds door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Hierdoor zijn giften aan het MSF voor particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. De inkomsten van het MSF zijn voor tenminste 90% dienstbaar aan zijn doelstelling. Op deze wijze komt uw schenking volledig ten goede aan de doelstellingen van het MSF.

RSIN: 820955644


Jaarrekeningen van het MSF

Jaarrekening MSF 2022
Jaarrekening MSF 2021
Jaarrekening MSF 2020
Jaarrekening MSF 2019
Jaarrekening MSF 2018
Jaarrekening MSF 2017
Jaarrekening MSF 2016
Jaarrekening MSF 2015
Jaarrekening MSF 2014
Jaarrekening MSF 2013

Over ons

“Je studententijd is de mooiste tijd van je leven” is een veel gehoorde kreet, maar waarom is je studententijd zo belangrijk? Gedurende de studententijd zijn studenten onderhevig aan verschillende invloeden van buitenaf, en door deze invloeden te filteren en te sturen, vormen en ontwikkelen deze studenten zichzelf. Het is dan ook beter om te spreken over “de studententijd vormt een basis voor de rest van het leven”. Al meer dan 200 jaar draagt Minerva op allerlei manieren bij aan de ontplooiing van Leidse studenten, waarbij studie en onderzoek een belangrijke rol spelen. Het Minerva Scholarship Fund borduurt voort op deze gedachte door studenten in deze cruciale tijd een duwtje in de rug te geven en hen financieel in staat te stellen een stapje extra te kunnen zetten.

In 2009 is de stichting Minerva Scholarship Fund (MSF) opgericht door bestuurders van de L.S.V. Minerva. Zij waren van mening dat het bestaansrecht van een studentenvereniging in de toekomst niet alleen aan de gezelligheidsfactor wordt ontleend, maar meer en meer aan haar bijdrage aan een ambitieuze studiecultuur. Én succesvol studeren én een actief verenigingsleven leiden is de combinatie van de toekomst. Het MSF faciliteert een brug tussen ambitieuze Leidse studenten die aan het begin van hun toekomst staan en alumni van Universiteit Leiden die deze ontwikkeling zelf al doorgemaakt hebben. Zo kunnen de vormgevers van de huidige maatschappij bijdragen aan de ontwikkeling van de vormgevers van de toekomst.

Wat doet het MSF precies? Het MSF verschaft beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral aan prestigieuze universiteiten en instituten in het buitenland. Zeker de studenten die hun vleugels uit willen slaan buiten Leiden, krijgen door middel van de MSF-beurs een kans om zichzelf in het buitenland te ontplooien: hierbij valt te denken aan een specifieke onderzoeksstage of aan verbreding van de algemene kennis door het volgen van vakken in het buitenland. Het uitgangspunt hierbij is dat de beurs ten goede komt aan een project dat zorgt voor bevordering van de wetenschap. Hiermee is Minerva de eerste studentenvereniging ooit die het belang ervan inziet om een bijdrage te leveren aan succesvol studeren in én vanuit Leiden. Zowel door haar eigen leden, alsook andere gemotiveerde studenten aan de Leidse universiteit. Op deze manier draagt zij haar steentje bij aan zowel de ontwikkeling van de studenten als aan de innovatie en vooruitgang van wetenschap en onderwijs binnen de huidige maatschappij.

Waarin verschilt het MSF van andere fondsen? De student zelf staat centraal bij het Minerva Scholarship Fund: het is een fonds vóór studenten, dóór studenten. Verder is het MSF laagdrempelig, snel en transparant. Bovendien worden alle aanvragen beoordeeld door een zeer vakkundige Raad van Toewijzing, die is samengesteld uit louter hoogleraren aan de Leidse universiteit; er zijn weinig andere fondsen waarbij wordt beslist over aanvragen door zulke kritische, onafhankelijke en deskundige personen, met oog voor echt talent en voor echt belangrijke projecten.

Het MSF is echter niets zonder haar sponsoren. Om het zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor sponsoren, beschikt het MSF over een ANBI-status. Hiermee is het een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan het fonds volledig ten goede komen aan talentvolle studenten. Tijdens de twee aanvraagrondes, 15 april en 15 november, ligt de kwaliteit van de aanvragen zeer hoog, waardoor te vaak zeer interessante projecten moeten worden afgewezen. Groei van het vermogen van het MSF is daarom essentieel. Daarom organiseert het MSF diners en andere fundraising evenementen om financieel te groeien. Er wordt ook veel gedoneerd door betrokken reünisten, die inzien hoe belangrijk het is om studenten tijdens deze vormbare periode te steunen.

FAQ

Voor donateurs

Ik wil aan het MSF doneren. Waar moet ik beginnen?

Er zijn talloze andere manieren om aan het MSF te doneren. Neemt u vooral contact met ons op zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken. Via het kopje ‘Steun ons’ op onze website kunt u eenmalig of periodiek doneren aan het MSF.

Het MSF organiseert bovendien fundraising diners voor professionals werkzaam in selectieve beroepsgroepen (zie ook onze agenda op de homepage). Mocht u bij een van deze diners aanwezig willen zijn, kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Voor studenten

Moet ik lid zijn van Minerva om een beurs te kunnen ontvangen?

Nee. Het MSF is opgericht om onderwijs en onderzoek in het buitenland voor alle studenten van de Universiteit Leiden mogelijk te maken. Het lidmaatschap van de L.S.V. Minerva is daarom geen vereiste om een MSF-beurs te kunnen ontvangen. Bovendien vergroot het lidmaatschap van Minerva de kans op het ontvangen van een MSF-beurs niet.

Welk bedrag keert het MSF doorgaans uit per beurs? 

Het bedrag dat het MSF per beurs uitkeert is afhankelijk van het aantal aanvragen, de kwaliteit van deze aanvragen en het bedrag dat je aanvraagt. Kortom, hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Gemiddeld wordt er tussen de 500 en 1500 euro per beurs uitgekeerd.

Wat is de kans dat ik een MSF-beurs ontvang?

De kans dat je een MSF-beurs ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen en de kwaliteit van deze aanvragen. Om meer beurzen uit te keren zijn wij afhankelijk van donaties. 

Welke selectiecriteria hanteert de Raad van Toewijzing?

Het MSF onderscheidt zich van andere studiefondsen door zijn prestigieuze Raad van Toewijzing bestaande uit Leidse hoogleraren. De beursaanvragen worden allereerst beoordeeld op de algemene relevantie van het onderwijs of onderzoek. Daarna wordt er geselecteerd op basis van het CV, cijferlijsten en aanbevelingen. Enkele tips voor het vergroten van je kansen zijn:

  • Vermeld duidelijk wat de directe consequenties zijn van je buitenlandse stage voor jezelf en het vakgebied.
  • Streef naar de meest geschikte en toonaangevende universiteit of onderzoeksgroep.
  • Verzamel aanbevelingen van de meest vooraanstaande hoogleraren of andere autoriteiten binnen het vakgebied.


Kan ik een MSF-beurs aanvragen als mijn project nog niet helemaal rond is?

Dat is afhankelijk van de situatie. Wij verzoeken je in een dergelijk geval contact met ons op te nemen.

Kan ik een MSF-beurs ontvangen als ik onderwijs ga volgen of onderzoek ga doen aan een universiteit in Nederland?

Het MSF verstrekt enkel beurzen voor het realiseren van onderwijs- en onderzoeksprojecten in het buitenland. Het is daarom niet mogelijk om een MSF-beurs te ontvangen voor een project in Nederland.

Kan ik een MSF-beurs aanvragen voor materiële zaken die ik voor mijn onderwijs- of onderzoeksproject nodig heb? Denk bijvoorbeeld aan labmaterialen of een nieuwe laptop.

Een MSF-beurs is bedoeld voor de persoon die de beurs ontvangt en niet voor het onderwijs of onderzoek zelf. Het beperkt zich daarom tot uitgaven die onvoorwaardelijk zijn voor het volgen van dit onderwijs of uitvoeren van het onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn: reis- en huisvestingskosten, aanschaffen van studieboeken of het aanvragen van een visum.

Ik ga onderwijs volgen of onderzoek doen in het buitenland, maar ik sta momenteel niet meer ingeschreven aan de Universiteit Leiden. Kan ik een MSF-beurs aanvragen?

Het MSF keert alleen beurzen uit aan studenten die staan ingeschreven aan de Universiteit Leiden. Als je tijdens een tussenjaar of na het behalen van een bachelor- of masterdiploma naar het buitenland wil voor het volgen van onderwijs of het doen van onderzoek, moet je ingeschreven blijven aan de Universiteit Leiden om een MSF-beurs te kunnen ontvangen.

Waarom moet ik na afloop van mijn verblijf in het buitenland een testimonium inleveren?

Het MSF is voor zijn voortbestaan afhankelijk van zowel voldoende beursaanvragen van studenten als voldoende financiële steun in de vorm van donaties. Via de testimonials kunnen studenten lezen wat voor moois het MSF voor de academische vorming van Minerva Scholars heeft betekend. Daarnaast kunnen donateurs via deze weg zien wat hun waardevolle donatie heeft bewerkstelligd.


Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens en documenten als ik een MSF-beurs heb aangevraagd?

Persoonlijke gegevens en documenten worden tijdelijk online bewaard in een beveiligde omgeving die wordt beheerd door het bestuur van de L.S.V. Minerva conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens en documenten zoals het CV worden nooit gedeeld met derden en worden verwijderd na de vergadering van de Raad van Toewijzing. E-mailadressen en namen van personen die een beurs hebben ontvangen worden, na schriftelijke instemming, wel opgeslagen zodat wij het contact kunnen onderhouden met onze Minerva Scholars.