Welkom op de website van stichting Minerva Scholarship Fund (MSF)

Het MSF is een ANBI* die zich ten doel stelt beurzen te verstrekken aan studenten van de Universiteit Leiden voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende universitaire disciplines. Het MSF steunt bijzondere en exclusieve wetenschappelijke projecten in het binnen- en buitenland. Het MSF is een initiatief van de Leidse Studenten Vereniging Minerva, dat de volle steun heeft gekregen van de Universiteit Leiden.

Er kan twee keer per jaar een beurs worden aangevraagd. De deadlines hiervoor zijn 15 april en 15 december.

*Algemeen Nut Beogende Instelling volgens artikel 6.33, letter B, Wet inkomstenbelasting 2001.

Raad van Toewijzing

Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn – Voorzitter
Geneeskunde

Prof.dr. C.W.J. Beenakker
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. I. Sluiter
Geesteswetenschappen

Prof. mr. T. Bender
Rechtsgeleerdheid

Prof. dr. A.J.W. van der Does
Sociale Wetenschappen

Prof.dr. A.K. Yesilkagit
Governance and Global Affairs

Mededeling

Op 28 juni 2020:

Het MSF-bestuur wil mededelen dat het vanwege het coronavirus niet is gelukt om tijdig samen te komen voor het opstellen van de jaarrekening. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten tot uitstel van het publiceren van de jaarrekening. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

Update op 29 September 2020: 

Inmiddels maakt het MSF-bestuur middels deze wijze graag bekend dat de jaarrekening van 2019 inmiddels op de site is gepubliceerd.

Agenda

Let op: vanwege het coronavirus hebben wij onze deadline verschoven van 15 april naar 1 augustus. Hiermee willen wij studenten meer tijd geven voor hun aanvraag, zodat zij eerst duidelijkheid kunnen verschaffen over het al dan niet doorgaan van hun onderzoek. Studenten die weten dat hun onderzoek door zal gaan en baat hebben bij een beslissing over hun aanvraag op korte termijn, kunnen voor een spoedprocedure mailen naar assessorii@lsvminerva.nl.

1 augustus 2020 – deadline eerste aanvraagronde

15 december 2020 – deadline tweede aanvraagronde

Actualiteiten

Het MSF wil graag zijn dank betuigen aan 300 aspirant-leden van L.S.V. Minerva. Zij hebben allemaal eenmalig €7,10,- gedoneerd aan het MSF.

Het MSF wil graag zijn dank betuigen aan LSC 1968. Zij hebben €34.000,- gedoneerd aan het MSF ter gelegenheid van hun 50e dies.

Bent u ook geïnteresseerd in een jaardonatie? Neem dan contact met ons op.

Minerva Scholars van de decemberronde 2019:

Noëlle Bakker – Biofarmaceutische Wetenschappen, University of Zurich (Switzerland).

María Christina Enjuto Crespo – Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Palaui Island (The Philippines).

Melda Güvercin – Rechtsgeleerdheid, University of Sydney (Australia).

Nikki Heideman – Criminologie, Virginia Commonwealth University (USA) .

Lune Klappe – LL.M.International (Tax) Law, Columbia University, NY (USA) .

Sheki Lumumba – African Studies, Cameroon.

Pien Meertens – Geneeskunde, University of Oxford (England).

Jill de Mol – Biofarmaceutische Wetenschappen, University of Boston (USA).

Victor Navarro – Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Bonaire.

Emma Post – European History and Civilisation, University of Oxford (England).

Jantine Rozenboom – Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht, Cornell Law School (USA).

Els van Son – Biomedische Wetenschappen, University of Edinburgh (Scotland).

Nikki Spaansen – Biomedische Wetenschappen, University of Edinburgh (Scotland).

Hermes Spaink – Bioinformatics, University of Boston (USA).

Michael Tierney – European History and Civilisation, University of Oxford (England).

Melanie Veltman – Policy in Practice, Ghana.

Manon Wauters – Biomedische Wetenschappen, Karolinska Institutet (Sweden).