Beurs aanvragen

Beurs aanvragen

Droom jij ervan tijdens jouw tijd aan de Universiteit Leiden buitenlandervaring op te doen (in de vorm van een semester studeren, onderzoek doen of stage lopen), maar weerhouden de hoge kosten je hiervan? Misschien komt jouw bijzondere project wel in aanmerking voor een MSF-beurs. Bekijk de vereisten en doe een aanvraag!

Wat moet je doen?

Let op: Het MSF behandelt geen aanvragen om te te studeren aan de Universiteit Leiden of betaling van een studie aan de Universiteit Leiden. Aanvragen van studenten die momenteel studeren aan de Universiteit Leiden – en aan alle criteria voldoen – worden in behandeling genomen.

 •     Download het Aanvraagformulier MSF 2023-2024.
 •     Vul dit formulier in.
 •     Controleer of alle benodigde documenten compleet zijn (zie hieronder de lijst van bijlagen).
 •     Vul eveneens het volgende Google docs document in.
 •     Stuur en mail het volledige aanvraagpakket naar het vermelde adres in het aanvraagformulier op vóór de deadline van 15 april of 15 november.

Wat gebeurt er dan?

Wanneer aan alle eisen is voldaan zal je een bevestiging ontvangen per mail van je aanvraag. Pas wanneer je deze bevestigingsmail ontvangt is je aanvraag geldig. Je aanvraag zal vervolgens worden beoordeeld door onze Raad van Toewijzing. Zo snel mogelijk na het verstrijken van de deadline zal je een bericht ontvangen waarin staat vermeld of je beurs is toegekend of afgewezen. Indien de beurs aan jou is toegekend ontvang je uiterlijk binnen zes weken na de deadline je beurs op je rekening gestort.

Wat willen we er voor terug?

In ruil voor een beurs vragen wij je om een verslag te sturen na afronding van je project, samen met wat beeldmateriaal van je verblijf en/of onderzoek daar.

Lijst van bijlagen die digitaal dienen te worden aangeleverd met het aanvraagformulier:

 •     Toelichting project
 •     Begroting
 •     Curriculum Vitae
 •     Motivatiebrief
 •     Cijferlijst
 •     Minimaal één aanbevelingsbrief

Criteria

Om een aanvraag te doen bij het Minerva Scholarship Fund is er een aantal criteria waar je aan moet voldoen:

 • Je bent een student aan de Universiteit Leiden (zowel bachelor als masterstudenten kunnen een aanvraag doen).
  • Kortom: Internationale studenten, die aan de Universiteit Leiden studeren, mogen wél een aanvraag doen. Internationale studenten, die nog in het buitenland wonen en naar de Universiteit Leiden willen, niet. 
 • Het lidmaatschap van de L.S.V Minerva is geen vereiste.
 • De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in het buitenland.
 • De beursaanvraag mag geen betrekking hebben op een project dat al van start is gegaan.
 • Het project valt onder één van de volgende categorieën; stage, studie of onderzoek. Hieronder valt niet: een volledige master of een promotietraject.
 • Aan projecten in Nederland worden geen beurzen toegekend.

 Daarnaast:

 •     Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dien je een verslag te schrijven over het project, aangevuld met beeldmateriaal, binnen drie maanden na afloop. Na je project ben je ook bereid tot promotie.
 •     De Raad van Toewijzing beoordeelt de aanvragen op van te voren vastgestelde criteria. Bij de beoordeling wordt gelet op de relevantie van het onderzoek, in hoeverre het de wetenschap bevordert en in hoeverre de universiteit of hoogleraar, waar aan het onderzoek is verbonden, een toonaangevende is. 
 •     Over de uitslag van de Raad van Toewijzing is geen beroep mogelijk.