Beurs aanvragen

Beurs aanvragen

Heb jij een studieproject dat financiering behoeft? Of wil jij graag naar het buitenland toe, maar weerhouden de hoge kosten je ervan? Schroom dan niet en doe een aanvraag!

Wat moet je doen?

 1. Download het Aanvraagformulier MSF 2020-2021  (English version: Application form MSF 2020-2021)
 2. Vul dit formulier in
 3. Controleer of alle benodigde documenten compleet zijn (zie hieronder de lijst van bijlagen)
 4. Stuur en mail het volledige aanvraagpakket naar het vermelde adres in het aanvraagformulier op vóór de deadline van 15 april of 15 december.

Wat gebeurt er dan?

Je aanvraag zal worden beoordeeld door onze Raad van Toewijzing. Binnen één maand na de deadline zal je een bericht ontvangen waarin staat vermeld of je beurs is toegekend of afgewezen. Indien de beurs aan jou is toegekend ontvang je uiterlijk binnen zes weken na de deadline je beurs op je rekening gestort.

Wat willen we er voor terug?

In ruil voor een beurs vragen wij je om een verslag te sturen na afronding van je project, samen met wat beeldmateriaal van je verblijf en/of onderzoek daar.

Lijst van bijlagen die digitaal dienen te worden aangeleverd met het aanvraagformulier:

 • Toelichting project
 • Begroting
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Cijferlijst
 • Minimaal één aanbevelingsbrief

Criteria

Om een aanvraag te doen bij het Minerva Scholarship Fund is er een aantal criteria waar je aan moet voldoen:

 • Je bent een student aan de Universiteit Leiden (zowel bachelor als masterstudenten kunnen een aanvraag doen).
 • Het lidmaatschap van de L.S.V Minerva is geen vereiste.
 • De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in het binnen- of buitenland.
 • Het project valt onder één van de volgende categorieën; stage, studie of onderzoek. Hieronder valt niet: een volledige master of een promotietraject.

Daarnaast:

 • Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, dien je een verslag te schrijven over het project, aangevuld met beeldmateriaal, binnen drie maanden na afloop. Na je project ben je ook bereid tot promotie.
  Dit verslag kun je maken aan de hand van deze Leidraad.
 • De Raad van Toewijzing beoordeelt de aanvragen op van te voren vastgestelde criteria. Bij de beoordeling wordt gelet op de relevantie van het onderzoek en in hoeverre het de wetenschap bevordert.
 • Over de uitslag van de Raad van Toewijzing is geen beroep mogelijk.