Het MSF 2020-01-12T13:59:24+00:00

Structuur

Het Minerva Scholarship Fund wordt geleid door het MSF-bestuur en wordt voor de dagelijkse bezigheden ondersteund door de MSF-commissie.

Het bestuur van het Minerva Scholarship Fund is een professioneel bestuur, bestaande uit 3 actieve Minerva-leden en 3 gespecialiseerde oud-leden. Zij houden contact met de donateurs en richten zich op de groei en de continuïteit van het Minerva Scholarship Fund.

De MSF-commissie bestaat uit 5 actieve leden die fondsenwervingsactiviteiten organiseren. Daarnaast verzorgen zij de aanmeldingsprocedure van studenten.

De structuur van het Minerva Scholarship Fund is als volgt:

Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn – Voorzitter
Geneeskunde

Prof.dr. C.W.J. Beenakker
Wiskunde en Natuurwetenschappen

Prof. dr. I. Sluiter
Geesteswetenschappen

Prof. mr. T. Bender
Rechtsgeleerdheid

Prof. dr. A.J.W. van der Does
Sociale Wetenschappen

Prof.dr. A.K. Yesilkagit
Governance and Global Affairs 

Prof. mr C.C.J.M. Stolker
Rector Magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden

Dr. A. Rinnooy Kan
Oud-voorzitter van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad; hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam

Barbara Besançon
Consultant bij Andersson Elffers Felix; bestuurslid & algemeen manager bij De Publieke Zaak

Prof. dr D.D. Breimer
Oud Rector Magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden (2001-2007); hoogleraar farmacologie

Prof.mr. T.H.D. Struycken
Voorzitter 

Juliët Tinebra
Collegii
h.t. Assessor Secundus 

Mr. Annemarie Beltman
Penningmeester

Mr. R.P.M. Stuyt
Bestuurslid

Fleur Peterse
Collegii
h.t. Praeses

R.D. Houvast
Bestuurslid
Praeses MSF-commissie

R.D. Houvast
Praeses

Renske van der Torre
Ab-Actis

L.E. Malessy
Quaestor

Louise Pigeaud
Promotie Reünisten & Acquisitie

Imme Laseur
Promotie Studenten

Jaarrekening

ANBI-Status

Het MSF heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat wil zeggen dat het fonds door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Hierdoor zijn giften aan het MSF voor particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. De inkomsten van het MSF zijn voor tenminste 90% dienstbaar aan zijn doelstelling. Op deze wijze komt uw schenking volledig ten goede aan de doelstellingen van het MSF.

RSIN: 820955644


Jaarrekeningen van het MSF

Jaarrekening MSF 2018
Jaarrekening MSF 2017
Jaarrekening MSF 2016
Jaarrekening MSF 2015
Jaarrekening MSF 2014
Jaarrekening MSF 2013

Over ons

“Je studententijd is de mooiste tijd van je leven” is een veel gehoorde kreet, maar waarom is je studententijd zo belangrijk? Gedurende de studententijd zijn studenten onderhevig aan verschillende invloeden van buitenaf, en door deze invloeden te filteren en te sturen, vormen en ontwikkelen deze studenten zichzelf. Het is dan ook beter om te spreken over “de studententijd vormt een basis voor de rest van het leven”. Al 200 jaar draagt Minerva op allerlei manieren bij aan de ontplooiing van Leidse studenten, waarbij studie en onderzoek een belangrijke rol spelen. Het Minerva Scholarship Fund borduurt voort op deze gedachte door studenten in deze cruciale tijd een duwtje in de rug te geven en hen in financieel in staat te stellen een stapje extra te kunnen zetten.

In 2009 is de stichting Minerva Scholarship Fund (MSF) opgericht door bestuurders van de L.S.V. Minerva. Zij waren van mening dat het bestaansrecht van een studentenvereniging in de toekomst niet alleen aan de gezelligheidsfactor wordt ontleend, maar meer en meer aan haar bijdrage aan een ambitieuze studiecultuur. Én succesvol studeren én een actief verenigingsleven leiden is de combinatie van de toekomst. Het MSF faciliteert een brug tussen ambitieuze Leidse studenten die aan het begin van hun toekomst staan en reünisten die deze ontwikkeling zelf al doorgemaakt hebben. Zo kunnen reünisten van de Leidse universiteit iets betekenen voor de studenten van nu: de vormgevers van de huidige maatschappij dragen op deze manier een steentje bij aan de ontwikkeling van de vormgevers van de toekomst.

Wat doet het MSF precies? Het MSF verschaft beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines, vooral aan prestigieuze universiteiten en instituten in het buitenland. Zeker de studenten die hun vleugels uit willen slaan buiten Leiden, krijgen door middel van de MSF-beurs een kans om zichzelf in het buitenland te ontplooien: hierbij valt te denken aan een specifieke onderzoeksstage of aan verbreding van de algemene kennis door het volgen van vakken in het buitenland. Het uitgangspunt hierbij is dat de beurs ten goede komt aan een project dat zorgt voor bevordering van de wetenschap. Hiermee is Minerva de eerste studentenvereniging ooit die het belang ervan inziet om een bijdrage te leveren aan succesvol studeren in en vanuit Leiden, zowel door haar eigen leden, alsook andere gemotiveerde studenten aan de Leidse universiteit. Op deze manier draagt zij haar steentje bij aan zowel de ontwikkeling van de studenten als aan de innovatie en vooruitgang van wetenschap en onderwijs binnen de huidige maatschappij.

Waarin verschilt het MSF met andere beurzen? De student zelf staat centraal bij het Minerva Scholarship Fund: het is een fonds vóór studenten, dóór studenten. Verder is het MSF laagdrempelig, snel en transparant. Bovendien worden alle aanvragen beoordeeld een zeer vakkundige Raad van Toewijzing, die is samengesteld uit louter hoogleraren aan de Leidse universiteit; er zijn weinig andere fondsen waarbij wordt beslist over aanvragen door zo kritische, onafhankelijke en deskundige personen, met oog voor echt talent en voor echt belangrijke projecten.

Het MSF is echter niets zonder haar sponsoren. Om het zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor sponsoren, beschikt het MSF over een ANBI-status. Hiermee is het een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan het fonds volledig ten goede komen aan talentvolle studenten. Tijdens de twee aanvraagrondes, 15 april en 15 december, ligt de kwaliteit van de aanvragen zeer hoog, waardoor te vaak goede projecten moeten worden afgewezen. Groei van het vermogen van het MSF is daarom essentieel. Daarom organiseert het MSF diners en andere benefietevenementen om financieel te groeien. Er wordt ook veel gedoneerd door betrokken reünisten, die inzien hoe belangrijk het is om studenten tijdens deze vormbare periode te steunen.